21. APRIL 2020

Ny plan skal sikre pasning til alle børn i takt med København genåbner

Jesper Christensen Og Sophie Seidenfaden586x372 Web

Af børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen og børne- og ungdomsordfører Sofie Seidenfaden

Kære socialdemokrater i København

I torsdag skrev Jesper om de første skridt i genåbningen af de københavnske skoler og daginstitutioner. En halv uge senere kan vi melde, at alle københavnske folkeskoler og specialskoler samt mere end 90 pct. af daginstitutionerne er åbne ved hjælp af en kæmpestor indsats fra skole- og klyngeledere, lærere og pædagoger, rengøringspersonale og pedeller, forvaltningsmedarbejdere og mange andre. Tusind, tusind tak for det!

Selv med næsten alle de københavnske daginstitutioner åbne, så gør sundhedsmyndighedernes krav til bl.a. næsten dobbelt så meget plads pr. barn i daginstitutionerne, at vi endnu ikke har plads til alle de børn, vi har normalt.

Derfor har vi søndag lanceret en planen ’Sammen om byens børn’, der skal sikre, at der snarest muligt bliver pasning i vuggestuer og børnehaver til alle de familier, der har behov for det i takt med, at København og samfundet åbner op.

Denne fortsat store genåbningsopgave kan vi kun lykkes med, hvis vi står sammen og samarbejder. Heldigvis har vi allerede oplevet en kæmpe villighed til at hjælpe fra alle kanter af byen. Fra københavnske foreninger, almene boligforeninger, kulturinstitutioner, videregående uddannelsessteder, privatpersoner og mange andre. Tak for det!

PLANEN ’SAMMEN OM BYENS BØRN’
Planen indeholder syv punkter, der skal sikre pasning i daginstitutioner til langt flere børn:

  1. Flere lokaliteter. En taskforce skal hurtigere finde mere plads i fx biblioteker, kultur- og kvartershuse, og vi skal indgå endnu flere samarbejder med kulturinstitutioner og andre aktører om lån af lokaler.
  2. Mere personale i byens børnehaver og vuggestuer. De 100 første er ansat, vi screener pt 400 ansøgninger og samtidig rykkes fx psykologer, tale- og hørepædagoger og akademiske forvaltningsmedarbejdere ud til børnene på stueren.
  3. Øget rengøring. Vi har ansat 300 flere medarbejdere til at gøre rent i daginstitutionerne.
  4. Bedre kommunikation til forældre, så vi kender det reelle behov og målrettet kan skabe flere pladser, hvor der er brug for det.
  5. Flere børn i deres vante rammer. Ikke alle, der har bedt om en plads i børnehave eller vuggestuen, bruger den. Vi sætter ind for, at de tomme pladser hurtigt tilbydes andre børn, der har brug for pasning.
  6. En akutlinje, så daginstitutionerne hurtigt kan få hjælp af udrykningsvikarer.
  7. Mulighed for betalingsfrihed fra daginstitution. Har du som forælder mulighed for at have dit barn hjemme fordi du er på barsel, er ledig eller hjemsendt fra arbejde uden opgaver, kan du få refunderet betalingen af dit barns dagtilbud.

For os socialdemokrater er det afgørende, at København er og skal fortsat være en god og tryg by for børnefamilierne. Planen ’Sammen om byens børn’ skal sikre, at vi også kan være det i disse globale pandemitider ved at stå sammen.


DE FØRSTE SAMARBEJDER OM EKSTRA PLADS ER ALLEREDE SAT I GANG
Som det fremgår af planen oven for, så har vi bl.a. brug for mere plads for at kunne sikre pasning til langt flere københavnske børn. Derfor er vi gang med at vende hver kvadratmeter i byen for at finde den fornødne plads til børnepasning og undervisning. Her har vi heldigvis allerede fået virkelig god hjælp mange steder i byen.

På Vesterbro bliver skoleelever fx i denne tid undervist på Det Gamle Bymuseum og Københavns Professionshøjskole (hvor bl.a. lærere og pædagoger uddannes).

I Indre By vil børnehavebørn i den kommende tid blive passet i Tivoli bl.a. på Rasmus Klump-legepladsen.

 

På Amager vil en gruppe børnehavebørn have deres hverdag i den kommende tid på Naturcenter Amager Strand.

 

På Nørrebro vil børnehavebørn blive passet på legepladsen ByOasen ved De Gamles By.

 

I Nordvest vil børnehavebørn i den kommende tid lege i boldklubben Unions lokaler.

 

På Østerbro har Parken og boldklubben B93 stillet plads til rådighed til byens børn.

 

Det er blot nogle af de første eksempler på den ekstra plads, der er allerede ved at blive taget i brug til at skabe plads til byens børn. I den nye task force bliver også kigget på beboerlokaler i almene boligforeninger, kirker, kultur- og kvartershuse, idrætshaller, biblioteker andre kulturinstitutioner og meget andet.

En kæmpestor tak til alle, der byder sig til med ekstra plads. Det er en enorm hjælp. Det er så dejligt at se, at vi kan stå sammen som by. Nu gælder det om at tage de næste skridt, så vi kan nå i mål med at daginstitutionspladser til alle børn i familier, hvor der er behov.

 

Har du spørgsmål vedr. genåbningen?
Hvis du har spørgsmål vedr. genåbningen af skoler og daginstitutioner, så kan du finde svar på rigtig mange spørgsmål her. Samme sted kan du også finde numre på Børne- og Ungdomsforvaltningens områdeopdelte hotline.

Du er også meget velkommen til at skrive til os. Sofie kan kontaktes på sofie_seidenfaden@kk.dk og Jesper kan kontaktes på borgmester@buf.dk.


Mange hilsener
Jesper og Sofie