Kredse

Kredsene er Socialdemokratiets lokalafdelinger som udover det nationale fokus også arbejder med politik på et helt lokalt plan.

Samfundsengagementet er det drivende element i kredsene. Her mødes ildsjæle med det fælles mål at udvikle Danmark og København i socialdemokratisk retning, hvor værdierne frihed, lighed og fællesskab er det bærende.

Det er med det udgangspunkt, at kredsene løbende holder debatmøder, hvor vi diskuterer aktuelle sager for at blive klogere sammen og/eller udvikle konkrete politiske forslag for København og Danmark.

Kredsene

De lokale kredse i København dækker bydelene (nogle mere end én). Der er 9 lokale kredse som er:

1. Østerbro

Kredsformand: Tue Hækkerup
Mail: tuehaekkerup@hotmail.com

Følg kredsen på Facebook

2. Sundbyvester

Kredsformand: Tina Skjødt Olesen
Mail:  tina.olesen@live.dk

Følg kredsen på Facebook

3. Indre By og Christianshavn

Kredsformandsskab: Camilla Hoffmann
Mail: camillahoffmann@outlook.dk

Følg kredsen på Facebook

4. Sundbyøster

Kredsformand: Peder Schlätzer-Larsen
Mail: pedermost@gmail.com

Følg kredsen på Facebook

5. Nørrebro

Kredsformand: Jakob Thiemann
Mail: jakobthiemann@hotmail.com

Følg kredsen på Facebook

6. Utterslev og Bispebjerg 

Kredsformand: Ditte Strecker Ekman
Mail: ditte@strecker-ekman.dk

Følg kredsen på Facebook

7. kreds og Partiforening Brønshøj/Husum

Partiforeningsformand: Christoffer Rosenkrands
Mail: c_rosenkrands@hotmail.com

Følg kredsen på Facebook

7. kreds og partiforening Vanløse

Partiforeningsformand: Jan Lindboe
Mail: janlindboe@hotmail.com

Følg kredsen på Facebook

8. Valby

Kredsformand: Helle Stolberg Klausen
Mail: hsklausen@gmail.com

Følg kredsen på Facebook

9. Vesterbro og Kgs. Enghave

Kredsformand: Rene Rud Mikkelsen
Mail: renenina@hvidested.dk

Følg kredsen på Facebook