Valgprogram 2017

Socialdemokratiet i København har brugt flere måneder på en stor politisk samtale rundt omkring i byen. Valgprogrammet her er produktet af de mange politiske diskussioner og processer, der i stor skala og med højt engagement er foregået blandt partiets medlemmer i byen. Vi er stolte af den proces. Derfor tak til alle jer der har bidraget med gode idéer og skarpe observationer. Der er ingen tvivl om, at det her for os er den helt rigtige måde at udvikle et valgprogram på; en fælles plan for København udviklet over et halvt år med medlemsmøder overalt i København med engagerede socialdemokrater.


Vi socialdemokrater tænker i helheder. Det har været meget tydeligt, når vi har læst de forslag til valgprogrammet, vi har modtaget fra medlemmerne. Det er socialdemokrater med visioner og ambitioner for, hvordan vi gør København endnu bedre for alle. Idéer og løsninger fra gode socialdemokratiske københavnere med en hverdag i København, som kender den konkrete virkelighed, forslagene udvikles til. Det har været en utrolig stor fornøjelse at skrive et valgprogram, der bygger på gennemtænkte løsninger med lige dele jordforbindelse og højt til loftet.
Politik handler for os om at skabe så gode forhold for mennesker som overhovedet muligt. Det betyder, at vi altid tager udgangspunkt i borgerens liv. Det er københavnerne - høj som lav - der er i centrum, når vi udvikler politik. Det vil du kunne se hele vejen igennem valgprogrammet. Også i den måde valgprogrammet er opbygget på.


Livet i København foregår i flere faser fra barndom, ungdom, voksenliv og seniorliv. I alle disse faser har vi brug for et sted at bo, et attraktivt byrum, at kunne komme omkring i byen og at kunne bevæge os effektivt fra A til B. Vi har brug for et velfungerende lokaldemokrati, hvor eksempelvis sundheds- og ældreområdet spiller sammen for at skabe de bedste løsninger for borgerne. Vi har brug for en levende by med stærke kultur-, forenings- og idrætstilbud. Og vi har brug for at kunne drive forretninger og leve et rigt arbejdsliv i København. Det er de områder, valgprogrammet er bygget op omkring.


Fælles for disse områder er naturligvis de socialdemokratiske værdier om frihed, lighed og fællesskab. De indgår som integrerede dele af valgprogrammet, og derfor vil du eksempelvis ikke finde et særskilt afsnit om integration, køn, mangfoldighed og tilgængelighed, da vi mener, at det skal afspejle sig i vores politiske arbejde for at opnå målet om lighed. Vi laver ikke politik for dem med rødt hår, dem med briller og så videre. Vi udvikler politik ud fra vores holdninger og værdier.

Derfor har vi valgt at fremhæve værdierne med tre gennemgående bånd igennem hele valgprogrammet. Den røde tråd er alt det, som handler om solidaritet, social retfærdighed og tryghed. Den lige linje handler om ligestilling mellem kønnene men også i forhold til alder, etnicitet med mere, mens den grønne linje handler om at værne om vores miljø, klima og københavnernes sundhed.
God læselyst.

 

På vegne af Socialdemokratiet i København,


Jan Salling, formand; Ann Urbrand, næstformand, Lars Weiss, gruppeformand og Susan Hedlund, politisk ordfører og formand for valgprogramudvalget.