SIK Hovedbestyrelse

Medlemmer af Forretningsudvalget

Find Forretningsudvalget her

Kredsformænd

Find Kredsformændene her

 

Medlemmerne af den socialdemokratiske gruppe i Borgerrepræsentationen

Find medlemmerne af den socialdemokratiske gruppe i Borgerrepræsentationen her

 

Socialdemokratiske folketingsmedlemmer og kandidater opstillet i København

Find de socialdemokratiske folketingsmedlemmer og kandidater her

 

Københavnske medlemmer af Regionsrådet

Find medlemmer af Regionsrådet her

 

Netværksledere for SIK’s nedsatte netværksgrupper 

Find netværkslederne her

 

Socialdemokratiske medlemmer af Lokaludvalgene i København

Find medlemmer af Lokaludvalgene her

 

Repræsentant fra DSU København

Anton Bach Thomassen
Mail: colina@fikumdik.dk

 

Repræsentant fra Frit Forum København

Kasper Stisen

Mail: kobenhavn@fritforum.dk

 

Socialdemokratisk medlem af Ældrerådet

Kirsten Nissen

Mail: kirstennissen45@gmail.com

 

Repræsentant for det socialdemokratiske arbejdernetværk i København

Martin Vinkler 

Mail: mvinkler11@gmail.com

 

Et socialdemokratisk medlem af FH Hovedstadens Forretningsudvalg

Christian Grønnemark

Mail: 01cg@hk.dk