Fællesledelsen

Medlemmer af Forretningsudvalget

Find Forretningsudvalget her

 

Kredsformænd

Find Kredsformændene her

 

Repræsentant fra DSU København

Anton Bach Thomassen
Mail: colina@fikumdik.dk

 

Repræsentant fra Frit Forum København

Kasper Stisen

Mail: kobenhavn@fritforum.dk

 

Repræsentant for netværkene

Netværksleder: Manja Sand

Mail: manja@manjasand.dk

 

Følgende repræsentanter fra den socialdemokratiske gruppe i Borgerrepræsentationen

Lars Weiss, Gruppeformand

Mail: lars_weiss@kk.dk

 

Laura Rosenvinge, Politisk ordfører

Mail: laura_rosenvinge@kk.dk