Delegeretmøder

Delegeretmødet afholdes ordinært èn gang om året. På delegeretmødet drøftes SIK's aktiviteter og holdninger. Her vedtages alle større beslutninger. Op til valg til Borgerrepræsentationen vedtages fx valgprogrammet og kandidater til BR vælges.

På delegeretmødet vælges også medlemmer til SIK's forretningsudvalg.

Kredsene tildeles delegerede til mødet baseret på deres medlemstal. Hver delegeret har én stemme.

Herudover har alle medlemmer i SIK's hovedbestyrelse, herunder den socialdemokratiske gruppe i borgerrepræsentationen, forretningsudvalgsmedlemmer og kredsformænd en plads som delegeret med stemmeret.

DSU København har fem pladser som delegerede og Frit Forum har én plads.

Alle medlemmer er velkomne som tilhører til delegeretmødet.