Ekstraordinært delegeretmøde KV2021

Her finder du mødemateriale og referat fra delegeretmødet torsdag den 18. november 2021. 

 

Mødemateriale og referat

Referat

Indkaldelse, dagsorden og forretningsorden

 

Gældende vedtægter for mødet 

Gældende vedtægter