Ekstraordinært delegeretmøde 2020

Her finder du indkaldelse, dagsorden og referat til delegeretmødet tirsdag den 28. januar 2020.

Mødemateriale og referat

Indkaldelse

Referat