delegeretmøder

Delegeretmøde 2020

Her finder du indkaldelse, dagsorden og referat  til delegeretmødet lørdag den 22. august 2020.

Mødemateriale og referat

Indkaldelse

Referat

Gældende vedtægter

Beretning

Beretningen for 2019 kan læses her