11. JUNI 2021

Vi har lavet et markant løft af vores dagtilbud

– nu skal vi tage næste skridt
Jesper Christensen Og Sophie Seidenfaden586x372 Web
Af Jesper Christensen, børne- og ungdomsborgmester og Sofie Seidenfaden, børne- og ungdomsordfører

Vi er i København kommet langt med at sikre en god start for alle små københavnere. En ny rapport viser, at antallet af daginstitutioner i Københavns Kommune med udfordringer i kvaliteten er faldet de seneste år, helt konkret fra 41 institutioner i 2018 til 12 i 2020.
 
Det er vi virkelig glade for og stolte af. Det er helt essentielt, at vi tilbyder alle børn gode forhold i deres daginstitution, fordi vi dermed giver børnene de bedste forudsætninger. Vi var ikke kommet så langt uden en stor og dedikeret indsats fra ledere, ansatte og forældre.
 
Når det er sagt, vil der altid være institutioner, der af forskellige årsager kan have udfordringer i kortere eller længere tid. Her er det afgørende, at vi i samarbejde med forældre og medarbejdere handler hurtigt, så vi sammen kan få rettet op. For vores målsætning er klar: Alle dagtilbud i København skal være højkvalitetsdagtilbud.
 

Vi har haft stort fokus på at højne kvaliteten i daginstitutioner

Vi har de sidste par år taget rigtig mange vigtige initiativer ift. at løfte kvaliteten af vores daginstitutioner. Vi har opridset nogle af dem herunder:
 • Med budgetaftalen sidste år afsatte vi 450 mio. kr. til at fremrykke minimumsnormeringer, så vi i København har minimumsnormeringer fra 2022 - tre år tidligere end der ellers var lagt op til. Faktisk er der allerede i år kommet flere penge ud til institutioner til bedre normeringer.
   
 • Vi har løbende fokus på at gøre noget ekstra for institutioner med mange udsatte børn. Her har vi sociale normeringer, der sikrer midler til ekstra personale, samt en socialrådgiver tilknyttet institutionen.
   
 • Vi har opbygget et godt og konstruktivt tilsyn med vores institutioner, der sikrer kvaliteten og hjælper med at rette op, der hvor der er behov. Det er bl.a. med til at få identificeret de institutioner, hvor der er udfordringer, og det er med til ar sikre, at vi får sat ind de rigtige steder.
   
 • Vi arbejder målrettet med at hjælpe vores institutioner med rekruttering, så vi får flere dygtige pædagoger i vores daginstitutioner. Vores målsætning er, at 2 ud af 3 personaler er uddannede pædagoger.
   
 • I år lancerer vi en ny 2-årig pædagogisk ledelsesuddannelse, ligesom vi har et ledertalentprogram for pædagoger, der overvejer at gå ledervejen. Vi håber, at det sammen med de øvrige tiltag styrker kvaliteten og rekrutteringen til faget.  
Vi er altså kommet langt, men vi er ikke i mål.
 

Nærværende ledelse i alle daginstitutioner

Nu mener vi, at vi er et sted, hvor det er relevant at se på, om vi har brug for mere nærværende ledelse i vores daginstitutioner. Vi har i snart 10 år barberet på ledelsesdelen, fordi vi har skullet passe flere børn for de samme penge. Når vi spørger medarbejderne i institutionerne, hvad der gør en arbejdsplads god, betyder god ledelse rigtig meget. Og gode arbejdspladser er ekstra vigtigt i en situation, hvor vi mangler pædagoger.
 
Derfor var Jesper bl.a.  i sidste fredags Politiken ude at sige, at vi skal have flere pædagogiske ledere i København. 

Mere nærværende ledelse er for os, at de pædagogiske ledere har tid til at understøtte personalet i hverdagen, tid til at sikre og udvikle den pædagogiske kvalitet, samt tid til en god dialog med forældre og børn om de udfordringer, de måtte opleve. Det betyder f.eks., at en pædagogisk leder ikke skal dække over flere matrikler med lang afstand imellem. Det giver sig selv, at det er svært at være nærværende for børn, personale og forældre, hvis man ikke er der fysisk. Samtidigt skal der være mulighed for, at store institutioner med over 35 ansatte får midler til en ekstra pædagogisk leder, ligesom det skal være muligt at give en pædagog ledelsesansvar i mellemstore institutioner.

Vi tror på, at det kan være det næste skridt på vejen til at løfte de københavnske vuggestuer og børnehaver til gavn for de mindste københavnere.