29. APRIL 2020

Ældrepakke til bekæmpelse af ensomhed og mistrivsel

Budgetpartierne har søsat en hjælpeplan, der skal forebygge ensomhed og fremme trivsel blandt de ældre i København.
Trine Madsen 586Wx372 Web

Af Trine Madsen, Sundheds- og Omsorgsordfører i København (S)

Jeg er så glad for, som S-ordfører for Sundheds- og Omsorgsudvalget, sammen med budgetpartierne, netop at have søsat en hjælpeplan på op mod 40 mio. kr. til bekæmpelse af ensomhed og mistrivsel hos de ældre i København. 
Hjælpeplanen skal forebygge ensomhed og fremme trivsel blandt de ældre i København både på plejehjemmene, blandt borgere i hjemmeplejen, samt støtte ældreklubberne. Læs hele planen her: Hjælpeplan for de ældre i København

Jeg synes, det er enormt flot, at vi så hurtigt har kunnet lande en aftale på tværs af partifarver. Det er afgørende, at vi i denne situation gør en ekstra indsats for at forebygge ensomhed blandt de ældre i København. De ældre er blandt de mest sårbare, hvis de skulle blive smittet, og afskærmning og sikkerhed må og skal stå i centrum. Men lige præcis derfor, vil de ældre i en eller anden grad skulle være i isolation i længere tid end andre københavnere. Det gælder især vores svageste ældre på plejehjemmene og i hjemmeplejen. 
Men også de hjemmeboende ældre, der til dagligt benytter ældreklubbernes netværk og aktivitetstilbud, har være afskåret, når klubberne har været lukket. Derfor har det været en vigtig S- mærkesag, at aftalen også rummer en sikring af økonomi og rammer for ældreklubberne samt støtte til genåbning af deres aktiviteter lokalt.

Hjælpeplanen bygger på alle de gode initiativer, der allerede foregår inden for de tilladte rammer, bl.a. initiativer, der gør det nemmere for den ældre at opretholde kontakten til de nærmeste og få adgang til aktiviteter inden for de tilladte rammer. Det er afgørende at forebygge at isolationen ikke sætter sig med negative konsekvenser som mistrivsel, depression og ensomhed.

Aftalen giver helt konkret mere fast personale, mere 1:1 kontakt og flere aktiviteter på plejehjemmene. Derudover sørger vi for, at de ældre får adgang til flere tablets og hjælp til at kommunikere med familien. Den samme mulighed for digital hjælp giver vi også ældre borgere i hjemmeplejen, samtidig med, at vi i samarbejde med civilsamfundet, laver en målrettet indsats over for dem, der er i særlig risiko for ensomhed.

Det har været vigtigt for S, at flest mulige får gavn af initiativerne og bliver hjulpet ud af ensomheden. Derfor er jeg glad for, at S har fået hjælp til byens mange ældreklubber med i aftalen. Klubbernes netværk og aktiviteter er afgørende for forebyggelse af ensomhed lokalt, og mange savner aktiviteterne. Med aftalen sikrer vi klubbernes økonomi, og vi giver dem en hånd til at genåbne sikkert for aktiviteterne, herunder hjælp til udendørsaktiviteter.

Vi skal sætte ind nu – det er vigtigt, og det gør vi. Både en massiv indsats for de ældre på plejehjem samt ældre i eget hjem hørende under hjemmeplejen bliver nu en realitet.
Aftalen om hjælpeplanen giver med en fuld indfasning af initiativerne op mod 40 mio. kr. til forebyggelse af ensomhed blandt ældre.

Initiativer på plejeboligområdet

 • Personaleressourcer
 • Aktiviteter via digitale løsninger
 • Øget tid til 1-1 samvær/støtte til socialt samvær
 • Afholdelse fra aktiviteter på plejehjem
 • Lempede besøgsrestriktioner - overvejelser
 • Musikfestival

Initiativer i hjemmeplejen

 • Øget brug af digitale muligheder
 • Digitale tilbud fra civilsamfundsorganisationer
 • Tigerspring
 • Oplæring af pårørende i hygiejne

Initiativer til støtte af Ældreklubberne

 • Mulighed for økonomisk støtte under lukning pga. COVID 19
 • Forhold omkring §79 klubbernes genåbning
 • Inspiration til aktiviteter under lukningen

 

Her kan du læse den fælles pressemeddelelse om hjælpepakken.