13. SEPTEMBER 2023

Budget 2024 - Ansvar for Københavns fremtid

Budget 2024 800Px

Kære alle

Socialdemokratiet har indgået aftale om Københavns Kommunes budget for 2024 med Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.

Vi har givet aftalen titlen ”Ansvar for Københavns fremtid I”, da det er essensen af aftalen. Partierne er enige om, at vejen til at løse Københavns mange og store udfordringer er et bredt samarbejde mellem de partier på Københavns Rådhus, som tager ansvar og som vil byens fortsatte udvikling.

Aftalen er således næste skridt efter principaftalen, som samme partier underskrev før sommerferien, og som har dannet rammen for Budget 2024.

I 2024 står vi i København over for en situation med historisk høje og bundne udgifter til at sikre københavnernes velfærd. For os har det været afgørende at prioritere vores mest udsatte og børnene i København. Det mener jeg er kernesocialdemokratisk politik.

Derfor er jeg glad for, at vi med Budget 2024 afsætter historisk mange penge til den kommunale kerneopgave på socialområdet og til at dække store ekstraudgifter på børneområdet. Med budgettet har vi arbejdet for, at færrest mulige besparelser lægges ned i vores skoler, fritidshjem og klubber. Ligesom vi fortsætter arbejdet med fastholdelse og rekruttering af kommunens medarbejdere på velfærdsområderne, ikke mindst til byens ældre. Disse udfordringer står vi ikke alene med, de er strukturelle over hele landet.

I forhold til byudvikling, som er det andet store spor i aftalen, lægger vi sporene til at udbygge infrastrukturen på Refshaleøen og Lynetteholm. Vi begynder med at sætte 6,3 mia. kr. af til mere metro og udbygningen af infrastruktur frem mod 2035.  Derudover kommer vi med en pakke om grøn og mere sikker trafik, som gør København til en endnu bedre cykelby med flere sikre skoleveje, vejkryds og cykelstier.

Borgerrepræsentationen i København var blandt de første kommuner til at sætte ambitiøse klimamål, som målet om klimaneutralitet. Nu prioriterer vi arbejdet med en ny ambitiøs klimaplan, som skal sætte retningen for klimaindsatsen i København frem mod 2035. Med CO2-fangst, solceller på kommunens tage, fossilfri energiforsyning, fossilfri vejtrafik og forsøg med pant på take-away og mindre engangsemballage.

I mange år har der været brug for en stor gulerod til bilisterne til at ændre vaner og køre i elbiler med gratis parkering i København. Men i takt med, at flere og flere ladestandere er blevet rullet ud og flere har fået elbiler, så har det givet færre indtægter til blandt andet velfærd. Derfor er partierne enige om, at vi nu indfører en beboerlicens på fossilfrie biler på 695 kroner om året, samt kræver betaling for de elbiler, der kører ind i København for at parkere. Det mener vi er socialt forsvarligt over for bilisterne. Med aftalen lever vi også op til principaftalen mellem de syv partier ved at sænke Københavns Kommunes indkomstskat med 0,1 procentpoint i 2024.

I foråret vedtog vi Københavns første biodiversitetsstrategi på Rådhuset. Nu leverer vi på strategien og sætter mere end 50 millioner kroner af til biodiversitet de næste fire år, blandt andet med en pulje til borgerdrevne projekter. Det er mere end dobbelt så meget, som der er blevet investeret i biodiversitet i de sidste tre budgetter.

Vi ved om nogen, hvad foreningslivets fællesskaber kan gøre for mennesker i form af demokratisk dannelse, oplevelser og trivsel – for mennesker i alle aldre. Derfor indeholder budgettet også et markant fokus på kulturen og byens idrætsfaciliteter med blandt andet ekstra midler til Copenhagen Contemporary, mere musikundervisning, et nyt World Tour i cykling fra 2025 og med en satsning på et nyt stort tilbagevendende kulturevent i København. 

Jeg vil gerne sige tak til Lars Weiss og Laura Rosenvinge for arbejdet med og under forhandlingerne. Ikke mindst for at holde den socialdemokratiske fane højt i den uge vi måtte skubbe forhandlingerne på grund af min akutte operation for tarmslyng. Jeg vil også gerne sige tak til den socialdemokratiske gruppe for sparring og input undervejs. Og til alle kredsene og baglandet, som har leveret forslag og opbakning.

Det er en aftale, der sikrer en ansvarlig udvikling af vores by. De store og vigtige infrastrukturprojekter peger ind i den næste kommuneplan. Derfor går de syv partier også samlet til forhandlingerne om Kommuneplan 2024.

Som socialdemokrat synes jeg, at det er en rigtig, rigtig god aftale for vores by København og for københavnerne.


Med venlig hilsen

Sophie Hæstorp Andersen
Overborgmester i København

Læs mere om Budgetaftalen 2024