15. APRIL 2020

Corona og beskæftigelsessituationen i København

Coronavirussen har haft stor indflydelse på beskæftigelsessituationen i København. Andreas Keil, Beskæftigelse- og Integrationsordfører i den socialdemokratiske gruppe på rådhuset giver her en status på området.
Andreas Keil 586X372 Web

af Andreas Keil, Beskæftigelse- og Integrationsordfører, SIK

Stands ulykken
I beredskabet har vi en fremgangsmåde, vi arbejder efter ved ulykker. Det første man gør, er at “standse ulykken” og det var lige præcis det, vores statsminister Mette Frederiksen gjorde den 11. marts, da hun lukkede Danmark.

50.000 ledige
Men en sådan nødvendig beslutning har selvfølgelig konsekvenser, og blandt andet beskæftigelsesområdet og erhvervslivet er blevet ramt hårdt.
Siden marts har vi fået ca. 50.000 ledige i Danmark og 7500 af disse kommer fra København.
Det er et voldsomt tal, som tydeligt viser, hvilken stor udfordring vi står med i landets hovedstad.

Hjælpepakke til erhvervslivet
Denne krise har ramt vores private virksomheder virkelig hårdt og med ca. 270.000 private arbejdspladser i København er den private sektor ekstrem vigtig for os.
Derfor har vi også reageret hurtigt og resolut for at hjælpe især vores små og mellemstore virksomheder med hjælpende tiltag.

 • Du finder en liste over konkrete tiltag nederst på denne side.

Post Corona
Det er vores store håb, at disse tiltag vil hjælpe rigtig mange private virksomheder, og derved sikre mange københavnske jobs.
Men der kommer også en tid efter krisen, hvor vores virksomheder har brug for hjælp, så de har mulighed for igen at konsolidere sig.
Derfor er vores dialog med det private erhvervsliv også højt prioriteret, så vi hele tiden er på forkant og i fællesskab, kan genopbygge og styrke det københavnske erhvervsliv.

Udsatte/kontanthjælpsmodtagere
Folketinget har sat 225 timers reglen på pause, og det er kun retfærdigt ift. vores ledige i Danmark og København.
Samtidig bliver vores ledige fx heller ikke virksomhedsafprøvet, men vi sikre alle vores lediges økonomiske grundlag.

Vores “kritiske” samtaler har været sat på stand-by grundet nye retningslinier, men disse vil efter påske blive genoptaget virtuelt. Således kan vi sikre, at borgerne får de vigtige afklaringer, de går og venter på.

Elever
Rigtig mange arbejdspladser har desværre været nødsaget til at skære ned og dette er gået udover mange elevpladser.
Vi er i dialog med fagbevægelsen om en strategi for at håndtere denne udfordring.

Anden bølge af ledige
Vi har set en stor stigning af ledige fra begyndelsen af marts og frem til nu, men vi har meget fokus på, at de mange mennesker, der er blevet opsagt med varsel endnu ikke har meldt sig som ledige.
Dette betyder, at vi om 3 måneder måske vil se en anden bølge af nye ledige og dette skal vi være forberedte på. Det arbejde har vi derfor igangsat.

Jeg håber I alle har haft en god påske trods vi er i en udfordrende tid.

Mange hilsner

Andreas Keil
Beskæftigelse- og Integrationsordfører

Her kan du læse mere om tiltagene i hjælpepakken til Erhvervslivet:

Tiltag vedr. aktivitet i bygge- og anlægssektoren

 • Aktiviteten opretholdes på byggeprojekter. Igangværende byggeprojekter opretholdes som udgangspunkt og kommunen gør sit yderste for at understøtte, at leverandørerne kan opretholde aktiviteten på byggepladserne. Fx gennemføres alle planlagte møder så vidt muligt på telefon eller elektronisk.
 • Øvrige eksterne anlægsprojekter fortsættes. Kommunens anlægsprojekter kører som udgangspunkt videre som hidtil og kommunen har fokus på at holde aktiviteten oppe og understøtte fremdrift i byggeriet. Størstedelen af kommunens anlægsaktivitet udføres af private entreprenører.
 • København er klar til yderligere anlægsaktivitet. Københavns Kommune har yderligere anlægsprojekter for op mod 350 mio. kr., som kan igangsættes i 2020 for at øge aktiviteten. Det kræver dog, at anlægsloftet lempes, hvilket skal aftales med regeringen.

 

Tiltag vedr. betalinger og opkrævninger

 • Fremrykning af betaling af regninger. Økonomiudvalget vedtog den 16. marts overborgmesterens forslag om at fremrykke betalingen af kommunens regninger. Det vil akut sende 600 millioner kroner ud til virksomhederne. I alt har kommunen fakturaer liggende fra 4.500 forskellige leverandører.
 • Nedslag til lejere og forpagtere i kultur- og fritidsfaciliteter. Københavns Kommune giver et nedslag i forpagtningsafgiften henholdsvis lejen til forpagtere og lejere i Københavns Kommunes kultur- og fritidsfaciliteter pga. nedlukningen af faciliteterne.
 • Betaling for beskæftigelsesforløb. Leverandører af beskæftigelsesindsats til kommunen får betaling for alle de forløb, der var bestilt hos dem, selvom de ledige er ”trukket hjem”.
 • Forlængede tilbudsfrister. Kommunens centrale indkøbsorganisation har forlænget tilbudsfristerne på udbud. Det skal give virksomhederne mulighed for at byde uanset nedlukning.
 • Videreførelse af driftsaftaler i videst muligt omfang. Forvaltningerne opfordres til, som udgangspunkt, ikke at stoppe betalinger til leverandører, der leverer ydelser til kommunen, som kommunen midlertidigt er forhindret i at aftage. Kommunen vil i stedet indgå i en forhandling med leverandøren om fx delvis betaling. Det vil støtte virksomhedernes økonomi og medvirke til at sikre leverancer til Københavns Kommune, når forholdene er normaliserede.
 • Yderligere tiltag. Kommunens forvaltninger er ved at undersøge, hvad kommunen yderligere kan gøre for at holde hånden under de erhvervsdrivende. Herunder fx yderligere tiltag for at fremrykke kommunens betalinger, men også muligheder for udskydelse af betalingsfrister på kommunale opkrævninger hos private virksomheder, herunder fx husleje.

 

Notat til Erhvervsrådet om initiativer i forlængelse af regeringen og KL's aftale i lyset af COVID-19

Københavns Kommune har i forlængelse af regeringen og KL’s aftale om kommunernes økonomi i lyset af COVID-19 besluttet at udnytte aftalen til at understøtte byens private erhvervsdrivende gennem nedenstående tiltag:

 • Frisættelse fra anlægsloftet i 2020 og fremrykning af anlægsprojekter
  Københavns Kommune vil udnytte suspenderingen af anlægsloftet i 2020 til at rykke flere end 100 anlægsopgaver for yderligere ca. 350 millioner kroner frem i 2020 med en effekt på mere end 650 mio. kr. i 2021. Det er konkrete opgaver som skolerenoveringer, modernisering af idrætsanlæg, genopretning af veje mm, som ellers først ville være løst de kommende år. Borgerrepræsentationen vedtager anlægsprojekterne til fremrykning på et møde den 23. april.
 • Udsættelse af 2. rate af dækningsafgift
  Dækningsafgiften for erhvervslivet, der skulle betales 1. august, udskydes. Det betyder, at virksomhederne i kølvandet af Coronakrisen i en periode kan beholde 483 millioner kroner. Økonomiudvalget tager den 21. april stilling til, hvordan den konkret håndtering af udskydelse af betalingen kommer til at foregå.


Udnyttelse af dispensationer på indkøbsområdet

 • De nye dispensationsmuligheder vedrørende offentligt indkøb udnyttes, så kommunen kan betale forud på leverancer for op til en million kroner. Desuden vil kommunen afstå fra at bruge regler om mislighold, hvis årsagen til en manglende leverance er, at virksomheden har problemer som følge af covid-19.

Håndtering af kontrakt

 • Københavns Kommune vil i videst muligt omfang aftale delvis betaling for leverancer, selvom kommunen ikke på nuværende tidspunkt kan bruge dem, for at holde liv i virksomhederne.

 

Miniguide

 • Ligeledes har A i Beskæftigelse-og Integrationsudvalget bedt om, at man får udarbejdet en miniguide som let og hurtigt skal forklare vores private virksomheder, hvordan de kan søge hjælp i den københavnske hjælpepakke samt den statslige.