12. FEBRUAR 2020

Delegeretmøde 2021

Lørdag den 23. januar 2021 blev der afholdt delegeretmøde i Socialdemokratiet i København. Her finder du et fyldigt resume af dagen.
Delegeretmoede

Det nye valgprogram for København er nu vedtaget. Det er vi stolte over og glæder os til snart at kunne dele med jer!


Det skete på årets (online) delegeretmøde, hvor kandidat-listen til Borgerrepræsentationen også skulle godkendes. Og vi skulle vælge folk til vigtige organisatoriske poster.


På mødet blev der gjort politisk status over et meget anderledes år 2020 - og debatteret politiske målsætninger med Mette Frederiksen, Sophie Hæstorp, Lars Weiss, Jan Salling, og Cecilie Sværke.


Her kommer en kort opsamling på et vigtigt (online) delegeretmøde kyndigt ledet af Pia Gjellerup og Jan Ankler som dirigenter. Hele referatet er tilgængeligt her.

 

Ny samværspolitik og fuld skrue politikudvikling i et svært år

Jan Salling, Formand for Socialdemokratiet i København (SIK)

Alle skal føle sig trygge i Socialdemokratiet. Det skal en ny samværspolitik være med til at sikre. Et nyt ambitiøst valgprogram ligger klar for et grønt og levende København. Og så skal ”Danmark i balance” skal rettes op. Arbejdspladser skal ikke flyttes fra København til byer med lavere ledighed. Læs mere - kom direkte til punktet via link i indholdsfortegnelsen.

 

Tre reformspor er på vej – og ét kommunalvalg

Mette Frederiksen, Statsminister
Reformsporene er 1) klima, 2) digitalisering, og 3) øget arbejdsudbud. De efter Corona-krise, som Mette understregede bliver håndteret med det langsigtede målsætninger for øje. Mette stillede spørgsmålet: Hvad syntes I, vi skal fokusere på i København? – Og fik svar… Læs mere - kom direkte til punktet via link i indholdsfortegnelsen.

 

Mere lige, mere fælles og mere grønne

Sophie Hæstorp Andersen, Spidskandidat for S København
Sådan lyder de tre socialdemokratiske pejlemærker for København. De skal foldes ud med skoler og foreningsliv som samlingspunkt, grønne frirum, og medejerskab for byens udvikling til københavnerne. Kommunalvalg handler om at vinde hjerter. Og politik handler om samarbejde. Læs mere - kom direkte til punktet via link i indholdsfortegnelsen.


Initiativer til at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed

Cecilie Sværke Preiss, Formand for DSU
Færre unge har fritidsjob og mange unge har mistet jobbet under Corona-nedlukningerne. Det skal jobagenter, jobdage og en nytænkende jobportal være med til at ændre på. Og så var der tak til SIK for godt samarbejde om den nye samarbejdspolitik. Læs mere - kom direkte til punktet via link i indholdsfortegnelsen.


Vi har taget ansvar – og leveret løsninger

Lars Weiss, Overborgmester København
Amerikanske Blackstone’s indtog på det København boligmarked er afbødet, og der er flere almene boliger på vej. Folkeskolerne er renoverede, og vi har indført minimumsnormeringer i daginstitutionerne. En stærk gruppe på Rådhuset har stået sammen og leveret løsninger i et år, hvor et vigtigt kulturopgør bl.a. betød at den tidligere overborgmester, Frank Jensen måtte trække sig. Læs mere - kom direkte til punktet via link i indholdsfortegnelsen.


Organisatoriske valg

Jan Salling blev genvalgt som formand. Sophie Stibolt blev genvalgt som uddannelseskoordinator og Sandra Voss Kampel som medlems- og arrangementskoordinator. Erik Vinding blev valgt som 1. revisor med Nina Hirshog Manja Sand som revisorsuppleanter. Tillykke til alle valgte!


Valgprogram, regnskab for, kandidatliste til borgerrepræsentationen

De 50 ændringsforslag, kredsene havde stillet til valgprogrammet, blev behandlet og sendt til afstemning. Herefter blev valgprogrammet for København 2022-2025 godkendt af forsamlingen. Det samme blev regnskabet for 2020 og listen med kandidater til Borgerrepræsentationen 2021-2025. Tillykke til alle kandidater!