7. APRIL 2020

En hilsen fra Socialordføreren i SIK

Laura Rosenvinge er socialordfører i SIK og skriver her om vores politik på området - og hvordan du kan være med til at præge den.
Bro 20171218 Br Laura Rosenvinge 586X372

af Laura Rosenvinge, Socialordfører, SIK

Kære partifælle

Efter sidste kommunalvalg blev jeg spurgt, om jeg ville være socialordfører for vores parti på Københavns Rådhus. Jeg vidste godt, at det ville blive øretævernes holdeplads, for socialområdet har været presset i mange år. Men vi socialdemokrater har en evig forpligtelse til at være der for dem, som har det sværest.

Socialområdet er presset
Jeg er opvokset i Husum - midt i alle de sociale problemer, som vi socialdemokrater knokler for at komme til livs. På ugentlig basis bliver jeg kontaktet af københavnere, som har brug for vores hjælp. Det kan være en mor til et barn med handicap, der ikke kan få en plads på et botilbud. En psykisk syg mand, der sidder alene i sin lejlighed og ikke kan overskue at komme i bad, fordi den sociale hjemmepleje har for travlt. Eller en desperat pårørende til en misbruger, der forsvinder længere og længere væk i stoffer og alkohol. Socialområdet er presset, og det mærker man.

Derfor er vi nødt til at investere i området. Det lyder hverken flot eller smart, og det er heller ikke nyt og innovativt. Men når vi giver udsatte mennesker nye rammer, en hjælpende hånd og en chance til, så viser vi vores værd som socialdemokrater. Og det virker, for det får mennesker til at vokse, tro på sig selv og finde deres plads i fællesskabet.

En tryggere hverdag til mennesker med handicap
Ved efterårets budgetforhandlinger fik vi rullet besparelser på handicap-området tilbage. Tidligere har vi fundet penge til at bygge flere botilbud og renovere mange af de eksisterende. Vi har også sikret penge til at forbedre sagsbehandlingen, så mennesker med handicap hurtigere kan få den støtte, som de har brug for. Men vi kan sagtens gøre det bedre, for hvert år bliver vi bedt om at finde besparelser. Det risikerer også at ramme de små tilbud på handicapområdet, som faktisk ikke er specielt dyre, men som skaber utroligt stor værdi for mennesker med handicap og deres pårørende. Konsekvensen er usikkerhed på den korte bane og mistrivsel, ensomhed og isolation på den lange. Vi socialdemokrater skal løfte handicap-området fremadrettet, så endnu flere får en hverdag som din og min - med venner, aktiviteter, arbejde og et trygt hjem.

Vi står på børnenes side
Vores statsminister talte om anbragte børn i sin nytårstale. Det var jeg glad for at høre, for her bør vi også trække i arbejdstøjet i København. 53 % af anbragte børn får en ungdomsuddannelse - for andre børn er det 93 %. Det er ganske enkelt ikke godt nok. Her skal politikerne på Christiansborg sikre, at vi får mulighed for at gribe ind tidligere. Og så skal vi i København sikre, at der er ressourcer til at støtte udsatte børn og og tid til at tage hver eneste underretning alvorligt. Hvis en sag ender med med en anbringelse, så skal vi være på pletten med en håndholdt indsats, der bl.a. sikrer ekstra hjælp i skolen og god adgang til byens stærke fællesskaber i foreningslivet.

Jeg kommer gerne på besøg
Der er mange andre området, hvor socialområdet trænger til investeringer. Men i stedet for at skrive side op og side ned, så vil jeg hellere tage snakken med jer medlemmer. Jeg har aftalt med Camilla Fabricius, som er vores socialordfører i Folketinget, at hende og jeg står til rådighed, hvis I ude i kredsene gerne vil invitere os forbi. Hvis corona-krisen lægger en dæmper på fysiske møder endnu længere endnu, så kan vi også finde en digital løsning - bare skriv til mig på: laura_rosenvinge@kk.dk . Mit bagland har været en kilde til stor inspiration, siden jeg blev valgt i 2017, og det håber jeg, at I fortsat vil være.

Mange kærlige hilsner,
Laura Rosenvinge