3. APRIL 2020

EU i en Coronatid

Coronapandemien har lukket grænserne, men i EU fortsætter samarbejdet med øje for både pandemiens rasen og tiden der følger efter.
Christel Schaldemose586wx372 Web

Af Christel Schaldemose, Gruppeformand, Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet

Det har været nogle ekstraordinære uger i Europa-Parlamentet. Ligesom resten af Europa og verden har vi coronapandemien tæt inde på livet. Vi gør alt, hvad vi kan, for at begrænse smitten bedst muligt og stadig udføre vores arbejde.

Vores folk arbejder hjemme, og jeg arbejder selv fra Faaborg. Her fra deltager jeg i møder og passer mit arbejde i udvalget for det inde marked og forbrugerrettigheder og udvalget for miljø og folkesundhed.

Vores første opgave var nødberedskabet, som var med til at sikre, at EU-landene kunne bruge penge afsat til andre formål på at bekæmpe coronaepidemien og dens konsekvenser. Det var også vigtigt at sørge for, at det indre marked fortsat fungerer, så fødevarer og medicinsk udstyr kan passere ellers lukkede grænser. Krisen ville blive langt værre, hvis vi stod med tomme hylder i supermarkederne og manglende medicin.

Via nettet samler jeg mine S&D-kolleger i det nordisk/baltiske forum, som jeg leder. Her har vi diskuteret EU’s coronaberedskab. Udvalgsarbejdet fortsætter også. Jeg er S&D-koordinator i udvalget for det indre marked, og jeg har holdt jævnlige møder med mit sekretariat, som sidder forskellige steder i Europa. På den måde sikrer vi, at vi kan reagere på krisen og samtidig passe vores øvrige arbejde.

Det er nemlig vigtigt, at vi holder situationen på den anden side af krisen for øje. Vi må ikke forpasse handling på de vigtige dagsordner for fremtidens Europa. Vi skal sørge for at tilpasse fx industristrategien, så den hjælper os ud af krisens økonomiske dødvande. Det samme gælder planerne for cirkulær økonomi og det digitale område med fx kunstig intelligens.

EU skal fokusere på en ambitiøs strategi for at omstille vores produktion til at genanvende mere og bruge færre nye ressourcer. Det ligger i EU’s plan for cirkulær økonomi. Særligt i ressourcetunge brancher skal vi have bugt med ressourcespild, som er slemt for både klima og økonomi. Omstilling til cirkulær økonomi alene forventes at kunne bidrage med 700.000 job på tværs af EU i 2030.

Vi får også endnu mere travlt med investeringer i det digitale og i kunstig intelligens. I dag er der 10 gange flere private investeringer i kunstig intelligens i USA, end der er i Europa. En tredjedel af verdens robotter står på kinesiske fabrikker. Det skal EU indhente. Derfor fortsætter vi arbejdet på trods af krisen, så vi kommer bedst muligt ud på den anden side.