1. APRIL 2020

Giv vores ansatte et kæmpe skulderklap!

Personalet i Sundheds- og Omsorgsforvaltninge er lige nu i frontlinjen i kampen mod Corona. De fortjener et kæmpe skulderklap!
Trine Madsen 586Wx372 Web

Af Trine Madsen, Sundheds- og Omsorgsordfører i København (S)

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tager sig af de københavnske borgere, der er i risikogruppen ift. Coronavirus, nemlig vores ældre og kronisk syge medborgere. Derfor er personalet i forvaltningen, dvs. vores plejepersonale, hjemmehjælpere, hjemmesygeplejersker og akutteams lige nu i frontlinjen i kampen mod Corona. Derfor har jeg valgt at dedikere dette skriv til dem. For de gør en kæmpe indsats for vores sårbare borgere, samtidig med de selv og deres familier er i frontlinjen for eksponering for virussen.


Siden 11. marts har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen knoklet for at omstille både den nødvendige daglige drift samt kapaciteten til at kunne modtage flere plejekrævende patienter fra hospitalerne, når virussen peaker. Men for at det kan lykkes, er rammerne om vores ansatte afgørende. Herunder skal der være sikkerhed for personalet og værnemidler nok til den daglige drift, og der skal tilvejebringes tests nok så vi kan teste de ansatte, der udviser symptomer. Hvis ikke, så kan vi hurtigt løbe tør for personale i en virussæson, hvor mange hoster og næser løber, Corona eller ej. Og der har allerede været et større pres på sygefraværet. Heldigvis har vi netop i denne uge fået mulighed for at teste vores personale, og det ser lige nu ud til at det har taget presset af sygefraværet!


Vi fortsætter arbejdet på nedsat blus i Sundheds- og Omsorgsudvalget, så de vigtigste sager bliver behandlet. Det er vigtigt at vi som politikere giver forvaltningen ro til den kæmpe opgave, de har lige nu. Men udvalget bliver løbende briefet, og vi holder møder online. Seneste onlinebriefing handlede bl.a. netop om adgangen til tests af vores personale. Det var betryggende at høre, at kommunen arbejder tæt sammen med regionen om ikke kun at få tilvejebragt tests nok, men også om sikring af gode overgange for patienter, der udskrives fra hospitalerne og stadig er plejekrævende, og endelig om rekruttering af personale.


For endnu en afgørende og kæmpe opgave er løbende at rekruttere ekstra personale til sundhedsområdet i denne situation. Vi har endnu ikke set toppen endnu i København ift. antallet af smittede og syge. Derfor gør forvaltningerne alt hvad de kan for dels at rykke rundt på medarbejdere i de funktioner, der lukkes helt eller delvist, så de kan bidrage i beredskabet. Dels er der sat gang i en rekrutteringskampagne henvendt til borgere med sundhedsfaglig baggrund, f.eks. ansatte på andre områder eller pensionerede med sundhedsfaglig baggrund.


For en ting er sikkert. Vi er i denne situation dybt afhængige af vores dygtige personale på sundhedsområdet. Så derfor skal der fra mig lyde en stor tak for den kæmpe indsats I yder!