26. MARTS 2020

Jesper Christensen: En hilsen til SIK

Jesper Christensen, Børne- og ungdomsborgmester i København skrive her om arbejdet med at tilrettelægge hverdagen for byens børn under Corona-lukningen.
Jesper586bx372h Web

Kære alle i SIK

Det har været nogen dramatiske uger, som har vendt op og ned på alt i vores allesammens hverdag. Det gælder ikke mindst for alle Københavnerbørn og forældre. Allerede torsdag den 12. marts begyndte langt de fleste forældre at holde børnene hjemme efter, at vores statsminister aftenen inden bad alle kommunerne om at lukke ned og indføre nødpasning fra mandag den 16. marts.

I starten af ugen kom så meldingen, vi havde forventet og allerede var i fuld gang med planlægningen af, nemlig en forlængelse af den organiserede nedlukning til og med 2. påskedag den 13. april.

Det betyder, at forældre kommer til at holde deres børn hjemme i minimum en måneds tid. Uden en normal hverdag i daginstitutionen, eller i skolen. Uden fritidsaktiviteter, og uden alle de legeaftaler og andet, de er vant til i fritiden. Det stiller store krav til alle. Forældre, der skal balancere imellem både at arbejde (en del hjemmefra) og passe børn, måske hjælpe lidt til med fjernundervisningen. Lærerne, der skal benytte helt nye undervisningsgreb uden at have et klasserum. Og pædagogisk personale, der skal kombinere strenge hygiejneregler med nærvær, omsorg og tryghed i vores nødpasningstilbud.

Heldigvis kan jeg indtil videre konstatere, at det samlet set faktisk er gået ret godt i den første uge og de første dage her i uge 2. Det virker til, at alle – forældre, lærere, pædagoger og alle andre – har taget opgaverne til sig under svære omstændigheder. Aller er helt med på at hjælpes ad og arbejde konstruktivt sammen om at få det bedste ud af hele situationen.

Københavns nødpasning er tilrettelagt ud fra et dobbelthensyn. Det er myndighedernes klare anbefaling, at så mange som muligt – børn, forældre, pædagoger, lærere mv. – bliver hjemme i denne helt særlige periode, men hvis du har et behov for nødpasning, skal du selvfølgelig skal benytte dig af tilbuddet. Denne dobbelthed griber vi ved, at vi ikke har institutioner åbne, hvor der ikke er behov for nødpasning, da pædagogisk personale – på linje med alle andre – også kan bidrage ved ikke at videregive smitte, fx når de transporterer sig til og fra arbejde. Der er pt. ganske få børn, der anvender tilbuddet (Ca. 3 børn i gennemsnit i de 60 institutioner, der er åbne, og i gennemsnit 1 elev pr. skole i den første uge), dog med en lille stigning i antal fremmødte børn de seneste dage, som vi forventer fortsat vil stige i de kommende dage og uger.

Fjernundervisningen er også løbet godt i gang langt de fleste steder, men det er selvfølgelig en stor forandring, både for lærerne at tilrettelægge og gennemføre forløb på afstand, og for elever og forældre at gribe opgaven. Der er stort fokus på opgaven, og god central understøttelse med online læringsforløb mv.

De seneste dage har der også været lidt diskussion i bl.a. pressen om, hvad kommunerne gør for de børn, der har særlige behov. Fx er indsatsen overfor udsatte og anbragte børn en så kritisk funktion, at den skal opretholdes. Det betyder blandt andet, at alle anbringelser af børn og unge på opholdssteder, døgninstitutioner og i plejefamilier fortsætter, og at kommunerne fortsat behandler underretninger om bekymringer for et barn eller en ung. Det betyder kort sagt, at børn og unge fortsat skal have den nødvendige støtte, som de har behov for. Det samme gælder børn, der har brug for helt særlig specialstøtte og lign.

Forældrene kan hele tiden orientere sig på kommunens hjemmeside om, hvordan situationen påvirker pasningsmuligheder, fjernundervisning osv. Hvis de har spørgsmål eller ønsker om til nødpasning eller andet, så kan de kontakte deres skole- eller institutionsleder, og er der ikke svar der, kan man finde telefonnummer til sit område på kk.dk.