1. jan. 2024

23D7323w

Kære socialdemokrat

Det er to år siden, jeg blev overborgmester for Socialdemokratiet i København. Vi har nået utroligt meget og sat solide aftryk på de kerneområder, som gør København til den by, mange misunder os.

Vi står imidlertid også i en situation, hvor nye kriser og globale udfordringer bekymrer os alle sammen; klima, velfærd, boliger og sikkerhed. Vi har for få grønne pletter, og så meget luftforurening, at den er skyld i hver 10. dødsfald. Vi mangler mennesker i velfærden, der kan løfte vores børn, gribe de udsatte og være der for vores ældre. Boligmarkedet sender unge og mennesker uden høje indkomster ud af byen. Og uligheden stiger. Både økonomisk, socialt og i sundhed.

Der skal derfor investeres mere i velfærden, tryk på den grønne omstilling og gøre den kollektive transport bedre og billigere. Vi skal have endnu mere metro og forholdene for cyklister skal være optimale. Benzin- og dieselbiler skal hurtigst muligt udfases. Og, ikke mindst, så skal alle børn i København have en god barndom med lige muligheder.  

Der er nok at tage fat på, men København har før vist, at vi med Socialdemokratiet i spidsen - i fællesskab kan løse problemer, som synes uoverstigelige. Derfor lancerer Socialdemokratiet i København i dag kampagnen “Kom, København!”. Og den næste måned kommer vores visioner for København til at fylde i gadebilledet. 

Vi siger til alle, der bor her: Kom, lad os skabe København SAMMEN. Vi skal alle sammen tage ansvar og i fællesskab løse de udfordringer, vi står overfor. I hverdagen. Og i fremtiden.

Jeg håber, at I alle vil være med til at få kampagnen ud til alle københavnere.


Rigtig godt nytår!


Med venlig hilsen

Sophie Hæstorp Andersen

Overborgmester i København