27. JUNI 2021

Nærdemokrati i København

Hvordan styrker vi demokratiet i København de kommende år? Det giver vi her et bud på.

Dette papir er et politisk oplæg udarbejdet af Socialdemokratiet i København, der i 2018 og 2019 har haft en arbejdsgruppe med BR-gruppens næstformand som tovholder.

Oplægget indeholder ikke en færdig opskrift på, hvordan vi skal indrette arbejdet med at styrke demokratiet i København de kommende år. Det er tænkt som et debatoplæg, der kan inspirere til debat og indgå som Socialdemokratiets input til den igangværende evaluering af Lokaludvalgene, som Borgerrepræsentationen har igangsat.

Læs oplægget her