Biodiversitet

Ny partnerskabsaftale om biodiversitet med byens grundejere

Dyr som pindsvinet, stenhumlen og den store flagspætte skal have flere og mere attraktive levesteder i byen. Vilde planter og træer skal have bedre vilkår. Og alle københavnere skal have en god adgang til varieret natur. Det er visionerne bag den partnerskabsaftale, Københavns Kommune i går har indgået med en stor del af byens grundejere.

 

Aftalen skal være en drivkraft for, at den eksisterende biodiversitet i byen bevares og forbedres samtidig med, at der skabes nye grønne områder til gavn for dyr, planter og mennesker - på tværs af kommunale, almene, statslige og private arealer i byen.  Tilsammen råder Københavns Kommune og de 19 grundejere, der er med i aftalen, over 40 pct. af hele Københavns grundareal. For overborgmester Sophie Hæstorp Andersen er fælles handling afgørende:

 

”Hvis vi skal sikre, at København også i fremtiden er en grøn by, hvor københavnerne har adgang til bynatur, og hvor biodiversiteten har gode vilkår, så er det helt afgørende, at vi handler i fællesskab. Derfor er jeg glad på naturens vegne og stolt af, at så mange aktører med ansvar for byens arealer i dag går sammen om at øge biodiversiteten i byen. Det handler om at tænke biodiversitet ind i alt lige fra udviklingen af nye byområder til renovering og nybyggeri på byens eksisterende grunde,” siger overborgmester Sophie Hæstorp Andersen.

 

Partnerskabet sætter også fokus på at dele viden og inspiration om biodiversitet. Det sker gennem årlige partnerskabsmøder, hvor aftalens resultater, indsatser og best practice præsenteres og diskuteres, ligesom man også etablerer et fagligt biodiversitetsnetværk med fælles læring, hvor inspiration og viden deles på tværs af grundejerne. Da grundejere i aftalen er meget forskellige både i forhold til organisering og arealtyper, vil der være forskel på, hvordan de prioriterer indsatserne i aftalen.  Med i partnerskabsaftalen er 19 af byens største grundejere herunder både pensionsselskaber, almene boligorganisationer, statslige grundejere, kommunalt ejede selskaber og private grundejere.

Foto: Claudia Dons.

Link til aftalen: https://www.kk.dk/sites/default/files/2024-05/Partnerskabsaftale%20om%20biodiversitet%20i%20K%C3%B8benhavn.pdf