30. MARTS 2020

Region H. øger antallet af daglige test til 2.500 

Lars Gaardhøj: Vi øger daglige test til 2.500 i Region Hovedstaden
Lars Gaardhoej 586Wx372

Da corona-virusen for alvor ramte Danmark viste det sig desværre at vores test-kapacitet var for lille. Der blev derfor sat gang i flere tiltag sammen med universiteter og private virksomheder for at øge den samlede testkapacitet, og vi kan nu i Region H øge antal daglige test fra 500 til 2.500 test om dagen. Og vi har nu en beholdning til at holde det niveau 14 dage frem. På landsplan testes der nu 5.000 om dagen. Det er rigtig godt.

Med den udvidede testkapacitet er det nu muligt ikke blot at teste de alvorligt syge, der kommer ind på hospitalerne til behandling, men også personale, der nu kan få en hurtig afklaring af om evt. symptomer er corona. Ikke-indlagte patienter, der har symptomer kan nu også testes. Det kunne fx være på et plejehjem.

Det helt store ryk med patienter ventes efter Påske, og det kan blive nødvendigt at prioritere test til dem, som har det største behov. Region Hovedstaden følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for prioritering af tests:

  1. Patienter der indlægges på sygehus, eller allerede er indlagt på sygehus.
  2. Udbrudshåndtering på plejecentre, bosteder, lukkede institutioner og andre rammer, hvor det kan være svært at sikre isolation, afstand, hygiejne m.v.
  3. Særligt sårbare individer, herunder ældre patienter særligt > 80 år, patienter med svær psykisk sygdom, nedsat kognitiv funktion, andre underliggende sygdomme, socialt udsatte m.v. - også i tilfælde hvor der ikke vurderes at være behov for indlæggelse på sygehus
  4. Medarbejdere i kritiske funktioner, der ikke umiddelbart kan erstattes, mhp. hurtig raskmelding.


Vores sundhedsvæsen arbejder på højtryk for at være klar til håndtere mange patienter efter påske. Efter alt at dømme står vi godt rustet, så vi ikke skal frygte italienske tilstande. Tak til personalet.

Live-chat med Lars Gaardhøj

Den 31. marts 2020 har du mulighed for at Live-Chatte med  Lars Gaardhøj på Facebook.

Sådan gør du:
På tidspunktet for chatten skriver du en kommentar på Lars' Facebookside.  Lars vil så give dig svar direkte via sin live-streaming. Han vil prøve at nå så mange spørgsmål som muligt i løbet af Live-chatten.

Her kan du kan træffe Lars:
Tirsdag 31. marts kl 19 - 20 
https://www.facebook.com/LarsGaardhoej/