1. APRIL 2020

Sådan er Sundheds- og Omsorgsforvaltningens område påvirket af Covid-19

En del områder er som konsekvens af situationen blevet helt eller delvist nedlukket i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Her kan du i punktform se hvilke områder, der er berørt.
Handsker Billede af Clay Banks fra Unsplash

Se flere detaljer om de enkelte områder og om hvordan Sundheds- og Omsorgsforvaltningens område er påvirket i Københavns Kommune:  Klik her


Husk du løbende kan følge med på Københavns Kommunes hjemmeside om Corona – her kan du også se hvordan alle de andre forvaltningsområde er påvirket: Klik her

 

Følgende funktioner holdes åbne:

 • Plejehjemmene. Dog er der lukket for indflytning af nye borgere
 • MTO-pladser (midlertidige døgnophold)
 • Hjemmepleje og hjemmesygepleje inkl. det sygeplejerskebemandede akutteam
 • Døgnophold på Neurorehabilitering KBH
 • Køkkendriften opretholdes som normalt, og der udarbejdes ekstra beredskab.


Følgende funktioner lukkes delvis ned:

 • Genoptræningsområdet. Der etableres beredskab ift. hvor genoptræningen er helt nødvendig
 • Ambulante tilbud på Neurorehabilitering KBH, pba. en konkret vurdering af borgernes behov
 • Voksentandplejen. Dog opretholdes driften af akuttandplejen
 • Nedskalering af praktisk hjælp i hjemmeplejen for alle borgere, fx rengøring
 • Hjælpemiddelcenteret. Der etableres beredskab ift. nødvendig levering af hjælpemidler.


Følgende funktioner lukkes helt ned:

 • Specialiserede, bydækkende sundhedsfaglige indsatser, dvs. Center for børn & unges sundhed, Center for diabetes & hjerte samt Sundhed og beskæftigelse
 • Aktivitetscentre, herunder aktivitets- og samværstilbud målrettet særlige grupper
 • Sygeplejeklinikker
 • Udrednings- og rehabiliteringsforløb (U&R).