Socialdemokratiet har indgået aftale om Overførselssagen 2023-2024 med Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.

Overførselssag2024 V1
 

Kære alle
 
Socialdemokratiet har indgået aftale om Overførselssagen 2023-2024 med Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.
 
Det er en ansvarlig økonomisk aftale med klare socialdemokratiske aftryk, hvor vi har prioriteret de penge, der ikke blev brugt i sidste års kommunale regnskab.
 
For os som socialdemokrater har det været særligt vigtigt at holde hånden under velfærden, der er under pres i hele landet, også i København. Der er stadig flere københavnere, der har brug for fællesskabets hjælp. Derfor har vi med aftalen prioriteret velfærden til vores børn, unge og mest udsatte med mere end en halv milliard kroner til socialområdet og børne- og ungdomsområdet.
 
Jeg er også særligt glad for, at vi med aftalen sikrer finansiering til forandringsplanen for Pusher Street, så vi kan komme i gang med planen og opgravningen af gaden lørdag d. 6. april.
 
Aftalen gør byen grønnere, øger trafiksikkerheden på de københavnske veje og har mange indsatser på idrætsområdet. I sidste års principaftale blev vi enige om at prioritere 6,3 mia. kr. til mere metro og udbygningen af infrastruktur i København frem mod 2035, blandt andet nye metrolinjer til Nordhavn og Amager. I aftalen følger vi op på løftet ved at afsætte 262,5 mio. kr. i puljen til opsparing til mere metro.
 
Jeg vil gerne sige særligt tak til Lars Weiss og Laura Rosenvinge for arbejdet under forhandlingerne. Som I kan se på billedet, så er vi rigtig glade for at have landet en ansvarlig aftale, der er den tredje på mindre end et år mellem partierne, som står sammen om at tage ansvar for københavnernes velfærd og byens udvikling.
 
I kan læse hele aftalen på https://www.kk.dk/politik/budget-og-regnskab/overfoerselssag-2023-2024
 
Med venlig hilsen
 
Sophie Hæstorp
Overborgmester i København