2. JULI 2020

Verdensmålene er verdens vigtigste plan

Mette Reissmann skriver om, hvordan vi arbejder videre med verdensmålene om bæredygtighed.
Mette Reissmann 586X372web

af Mette Reissmann, BR- og FT kandidat (S), medlem af Det Etiske råd

 

Da jeg sad i FN’s bygning i New York i 2015 og verdensmålene ( SDG: Sustainable developement goals) om bæredygtighed blev vedtaget, var jeg glad og forventningsfuld. Siden har målene været med i mit politiske arbejde i alt fra bæredygtigt byggeri, ligestilling, ulighed, klimakamp, miljø, trafik, kvalitetsuddannelse til alle, forbrug mv.

Det er vigtigt at sikre, at målene får lov at virke i vores dagligdag. Vi kan alle gøre en forskel. Politisk, professionelt og privat. Der er mange borgere, der gerne vil vide mere og yde et bidrag til at opfylde målene, og vi kan gøre det i fællesskab.

I Valby (8. kreds ) har vi længe arbejdet på at kombinere Verdensmålene med medlems-og borgerinddragelse i Socialdemokratiet.

Formålet er at inddrage borgere fra alle dele af Valby i en dialog om, hvordan vi sammen kan bidrage til opfyldelse af verdensmålene og samtidig gøre Valby til en bedre bydel at bo i. Men det stopper ikke her. Jeg ønsker, at alle københavnere kan være med til gøre København til ikke kun den grønneste by at bo i, men den mest bæredygtige by at bo i. Socialt, miljø-klimamæssigt og økonomisk.

Københavns kommune har længe været i fuld gang med at anvende Verdensmålene i sin politik udvikling.

Som kommune og lokalsamfund er vi helt tæt på konsekvenserne af den førte politik på Christiansborg. Vi ser effekterne af stramninger på dagpengeområdet, kommunal udligning, folkeskolereform, stigende medicinpriser, boligpolitik mv. Derfor er det vigtigt, at vi kommunalt sikrer en bæredygtig implementering til gavn for alle københavnere.

Vi ved, at uddannelse af høj kvalitet er en af de mest kraftfulde motorer for bæredygtig udvikling.

Københavns Kommune har ansvaret for at drive vores daginstitutioner og folkeskolen, og har dermed afgørende indflydelse på at kunne opfylde det mål.

Et andet eksempel er vores forbrug. Danmark er langt fra i mål i forhold til at nedbringe forbruget. Vi er et af de rigeste lande i verden, og vi forbruger mest og producerer mest affald.

Inden 2030 skal affaldsmængden væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug. Hvordan kan husholdninger, institutioner og virksomheder i København øge deres genanvendelsesrater fra 10 til 80 %? Det drejer sig om både skoler, plejehjem, husholdninger og sportsinstitutioner.

Vi skal indføre cirkulær økonomi (genbrug) på daglig basis, hvor det er muligt og deleøkonomi, hvor vi låner af hinanden eller køber i fællesskab. Det kan være alt fra værktøj, spisestel til 20 personer, til haveredskaber, biler, festkjoler og tasker. Bytteøkonomi er også en social og forbrugsbegrænsende handling. Det findes allerede mange steder i mindre sammenhænge, hvor folk bytter børnetøj, tøj, møbler mv. der er genbrugspladser, loppemarkeder. Asketisk livsførelse gør det ikke alene. Erhvervslivet skal med, og vi skal også sikre, at der investeres i grønne løsninger. Der er mange steder, hvor man er kommet langt.

Jeg er overbevist om, at alle har gode ideer og forslag til, hvordan vi kan opfylde målene om bæredygtighed i fællesskab. Fra efter sommerferien vil Socialdemokratiet i Valby mødes med medlemmer én lørdag om måneden og drøfte forskellige muligheder og dilemmaer, der tager udgangspunkt i verdensmålene. Det være sig klimaudfordringerne, ulighed, ældre, trafik, bedre folkeskoler og meget mere. Alle disse samtaler samles sammen som input til at lave borgernær politikudvikling.

 

Vil du være med? Så send mig en besked. Rigtig god sommer!