1. APRIL 2020

Vi skal passe godt på vores ældre og huske de ensomme!

Mange mennesker befinder sig i øjeblikket i en ekstra sårbar situation. Det er vigtigt, at vi passer godt på dem!
Gamle Hands 586Wx372 Web Billede af Sabine van Erp fra Pixabay

Af Trine Madsen, Sundheds- og Omsorgsordfører i København (S)

Siden nedlukningen af dele af samfundet d. 11. marts har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen opretholdt en stabil drift efter omstændighederne, samtidig med de har foretaget en kæmpe omstilling. De borgere vi passer på er ekstra udsatte - de ældre og de kronisk syge. Det primære fokus er at sikre borgerne den nødvendige pleje, omsorg og tryghed, samtidig med at personalet beskyttes. Udover sikring af den nødvendige drift, personalets sikkerhed og sikring af værnemidler nok, har forvaltningen samtidig nedskalleret dele af driften, omprioriteret ressourcerne og omstillet kapaciteten til at kunne modtage flere plejekrævende patienter fra hospitalerne.


Adgangen til tests er helt centralt. Ved seneste briefing af Sundheds- og Omsorgsudvalget var der netop fokus på adgangen til tests af vores personale og vores borgere. I første omgang er det afgørende at vores personale bliver testet, så vi har personale nok. Og det har vi netop fået mulighed for i denne uge – og det ser ud til det har taget presset af sygefraværet. Men det er lige så vigtigt at få testet borgerne, og lige nu f.eks. de der bor sammen med en smittet eller beboere på plejehjemmene. Det er derfor betryggende at høre, at kommunen arbejder tæt sammen med Regionen om at få tilvejebragt tests nok, også af borgere på bopælen.


Jeg tror alle håber på, at vi får kontrol over smitten, så vi kan begynde at åbne samfundet op igen. Det er ikke sjovt at være isoleret, og samtidig føle usikkerheden om fremtiden. Det sætter den mentale sundhed under pres. Der er bekymringen om at blive syg, eller at ens kære bliver syge. Nogle frygter for deres job og økonomi. Nogle arbejder ekstra meget, både for at passe på de syge og for at holde beredskabet i gang. De, der er hjemsendt og har små børn eller skolebørn, skal arbejde næsten dobbelt derhjemme. Men for nogle af vores medborgere er den mentale sundhed ekstra under pres. Dem, der har angst eller andre psykiske lidelser at kæmpe med. Dem, der er afskåret fra besøg fra deres familie og pårørende. Og dem, der har et begrænset netværk, de ensomme, som i denne tid føler sig endnu mere ensomme og afskårede.


Det er vigtigt, at vi husker at hjælpe hinanden. Vi, der er ressourcestærke, skal huske at købe lokal take-away, et gavekort til ynglingsbutikken, eller fredagsøllen over skærmen med kollegerne eller vennerne. Vi skal også huske at ringe til bedstemor en ekstra gang og lære hende at facetime, at tilbyde at købe ind for vores ældre nabo, eller skrive en besked til den vi ved har det svært i opgangen. Vi skal huske at passe særligt godt på vores ældre og på dem der er ensomme!