<h1></h1>

Boligpolitisk vision

Et København for alle

For socialdemokratiet har boligpolitikken altid stået som noget af det mest centrale. Det, at alle skal have ret til en ordentlig bolig står som en hjørnesten i vores samfundsprojekt, og denne politik er et forsøg på at give et sammenhængende bud på, hvordan vi lykkes med at realisere vores vision om en blandet by, hvor der er boliger alle har råd til, og hvor ingen boligområder lades i stikken.

 

København står over for en række boligpolitiske udfordringer, hvor de stigende priser på boliger er den største. Derfor handler store dele af vores boligpolitik om at sikre billigere boliger. Men vi har også en række boligområder, som enten er udsatte eller i risiko for at blive det. Denne politik er også et bud på at håndtere udfordringerne i disse boligområder.

Mange ting kan vi selv gøre i København, men der er også en række forhold, som reguleres fra Christiansborg. Derfor indeholder denne politik både en række tiltag, som vi selv kan realisere og en række tiltag, som kræver national lovgivning.

 

I socialdemokratiet har vi det sådan, at politik bliver bedst, når vi udformer den i fællesskab. Flere hoveder tænker bedre end et. Derfor er denne politik blevet til på baggrund af en række møder i Socialdemokratiet i København, hvor vi både har taget diskussioner med os selv, og med inspiration udefra.

Dette er vores bud på en politik, som både giver nogle overordnede pejlemærker om hvor vi vil hen – men det er også et forsøg på at anvise en vej. Politiske visioner er ikke meget værd, hvis ikke de kan omsættes til reelle forandringer i den virkelige verden.

 

Jonas Bjørn Jensen
Politisk ordfører