Nærdemokrati i København 

Dette papir er et politisk oplæg udarbejdet af Socialdemokratiet i København, der i 2018 og 2019 har haft en arbejdsgruppe med BR-gruppens næstformand som tovholder.

Oplægget indeholder ikke en færdig opskrift på, hvordan vi skal indrette arbejdet med at styrke demokratiet i København de kommende år. Det er tænkt som et debatoplæg, der kan inspirere til debat og indgå som Socialdemokratiets input til den igangværende evaluering af Lokaludvalgene, som Borgerrepræsentationen har igangsat.