Informationsmøde om Ældrerådsvalget i Københavns Kommune

D. 26. juni kl. 13.30

Ældrerådsvalg
Vil du være med til at gøre en forskel for ældre i København?
Stil op til ældrerådsvalget og vær med til at forme fremtiden for vores seniorborgere.
Som medlem af Ældrerådet vil du:
Rådgive og vejlede kommunen om ældrepolitikken og sikre, at ældres stemmer bliver hørt i beslutningsprocesser.
Arbejde med vigtige sager, der påvirker ældres livskvalitet, herunder sundhed, transport, boligforhold og fritidstilbud.
Samarbejde med andre aktører på ældreområdet og bidrage til at udvikle nye initiativer, der kan forbedre vilkårene for ældre i København.
Deltage i møder og høringer, hvor du får mulighed for at give input til kommunale planer og projekter.
Hvornår skal du beslutte dig?
For at stille op til ældrerådsvalget skal du tilmelde dig inden 31.8. Det er en unik mulighed for at
engagere dig i lokalsamfundet og arbejde aktivt for at forbedre ældres vilkår.
Krav til at stille op
Du skal være fyldt 60 år og være bosat i Københavns Kommune.
Du skal have en oprigtig interesse i at forbedre forholdene for ældre og være villig til at deltage aktivt i rådets arbejde.
Du skal indsamle et antal underskrifter fra andre ældre borgere i kommunen, som støtter din opstilling (det præcise antal er pt. Ikke besluttet af valgudvalget).
Informationsmøde
For at give dig et bedre indblik i arbejdet i Ældrerådet, inviterer vi til et informationsmøde, hvor Kirsten Nissen vil dele sine erfaringer og besvare spørgsmål.
Mødet finder sted:
Onsdag d. 26. juni kl.13.30
Kvarterhuset, Anker Jørgensens Plads 3. 1 sal
Tilmelding via dette link senest d. 21. juni kl. 12.00.https://sockbh.nemtilmeld.dk/212/
Kom og hør mere om, hvordan du kan gøre en forskel for Københavns ældre. Vi glæder os til at se dig og håber, du vil overveje at stille op til ældrerådsvalget!
For yderligere information kontakt Ældreråds formand Kirsten Nissen tlf. 40382782
eller FU medlem Susan Hedlund 20603902.