3. APRIL 2020

Flere unge søger mod de samme gymnasier

Næsten 11.000 unge har søgt ind på regionens gymnasier, men ikke alle kommer til at få deres 1. prioritet opfyldt.
Lars Gaardhoej 586Wx372

Af Lars Gaardhøj, gruppeformand (S), Region H.

Næsten 11.000 unge har søgt ind på regionens gymnasier. Det er ca. 400 flere unge end sidste år, men lad mig starte med at slå fast, at langt de fleste unge kommer ind på det gymnasium, de har angivet som 1. prioritet, men der er særligt i København mange unge, der har søgt ind, og derfor vil der også være unge, der ikke får deres ønske opfyldt. Der foregå nu et stort arbejde med at lave en fornuftig fordeling af elever, som ventes klar 30. april.

Det er tydeligt, at de unge i meget høj grad søger mod de samme gymnasier. Det ses ved at 18 gymnasier er overansøgte dvs. har flere ansøgere end der pladser. Sidste år var det 12 gymnasier. Det betyder også, at vi har en række gymnasier, særligt på vestegnen, som har meget begrænset søgning og som har høj andel af unge med anden etnisk baggrund. Årsagen er, at de unge på Vestegnen søger mod Roskilde og Greve. Vi har rejst problemstillingen over for ministeren og er også i dialog med Region Sjælland om ikke vi kan finde en bedre fordeling, hvor alle tager et socialt ansvar. For lige nu styrer vi direkte mod lukning af gymnasier flere steder, samt meget opdelte gymnasier, hvor unge ikke møder hinanden på tværs af baggrund.

Læs mere om optaget her