21. APRIL 2020

Genåbningen af Danmark og København er i gang

Frank Jensen 586Bx372h Web

Af Frank Jensen, Overborgmester i København

Kære socialdemokrater i København

Genåbningen af Danmark og København er i gang. Det skaber håb, men der er ingen tvivl om, at det på mange punkter vil være en anden virkelighed, vi kommer tilbage til.

Jeg vil fremhæve to områder, hvor der sker rigtig meget i disse dage. Genåbningen af skoler og institutioner for vores børn – og vores ihærdige arbejde med at holde hånden under erhvervslivet og sikre, at virksomheder ikke går konkurs og at færrest muligt bliver arbejdsløse.

Plads til byens børn!
I sidste uge åbnede de københavnske skoler og mandag d. 20. april åbner over 90 procent af daginstitutioner i København. Ledere, pædagoger og pædagogmedhjælpere står på den anden ende for at skabe plads til alle børn i daginstitutionerne og leve op til myndighedernes krav til afstand og håndvask. Det kan tage tid, men vi arbejder på højtryk – for der skal findes en løsning til alle børn, der har behov, hurtigst muligt. Hver en mulig kvadratmeter bliver vendt, så børnene igen kan komme ud og være sammen med deres kammerater i børnehaver og vuggestuer og så forældrene får en mere normal hverdag med bedre tid til arbejde.

I de institutioner, hvor pladsen er knap, må vi være kreative. Jeg er glad for at store kulturvirksomheder, boligforeninger og idrætsinstitutioner beredvilligt træder til. Der er fx børn, der inden længe kan komme i daginstitution på Rasmus Klump-legepladsen i Tivoli eller hos FCK i Parken. TAK til alle der bidrager og kommer med nye ideer og muligheder. Og tak til mange af jer, der har budt ind!

Investeringer i byggeri og renoveringer – og fremrykket betalinger
I København er vi nu klar til at igangsætte renoveringer på bl.a. 10 folkeskoler i København. Det kan vi gøre, fordi regeringen har besluttet at fjerne anlægsloftet i 2020. Det er skal være med til at holde gang i økonomien og være en håndsrækning til entreprenører og håndværksmestre – og skabe arbejdspladser i byggesektoren. Og så er det bare godt, at vi kan komme hurtigere i mål med at få renoveret vores skoler!

I dag tirsdag behandler Økonomiudvalget et forslag om at fremrykke betalingen til leverandører af varer til Københavns Kommune. F.eks. fødevarer, kontorartikler osv. Det er endnu et eksempel på, hvordan vi kan få flere penge ud til virksomhederne, så vi i videst muligt omfang undgår konkurser.Bh Frank